KOMİTELER

1.ÜYE VE ÜYE İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME KOMİTESİ

2. PROJE ÜRETİM, WEB SİTESİ VE REKLAM KOMİTESİ

3.EĞİTİM KOMİTESİ

4.SOSYAL İLİŞKİLER KOMİTESİ